Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník renovace motocyklů

Renovace vozidel, opravy, údržba seřízení      ceny platné od 1.6.2015

základní hodinová sazba 300,- Kč, může být upravena dle náročnosti úkonu 

 


   Uvést na tomto místě přesný ceník, tedy cenu renovace za určitý typ vozidla je zhola nemožná věc. Musíme si uvědomit, že každé vozidlo, které se stane historickým, je jedinečná věc, i když se v době svého vzniku vyrábělo v tisícových sériích.

   Během desítek let své existence mohou stejná vozidla potkat různé osudy, každý majitel je jinak zručný, zodpovědný, každý má jinou touhu po "zdokonalení" a odlišení (dnes tomu říkáme tuning) svého stroje. A tak se nám může dochovat stroj předválečný, v chodu s krásnou patinou a naproti tomu může stát motocykl ze sedmdesátých let, na pokraji životnosti, nekompletní s řadou modernizujících prvků apod. Toto vše je  nutné si uvědomit ještě před samotnou snahou určení jakékoliv přibližné ceny za zhotovení renovace.

   Dalším faktorem je zamyšlení nad samým smyslem onoho slova renovace. V podání firemní ideologie se jedná o uvedení vozidla do stavu, odpovídajícího době výroby vozidla nebo max. 10-ti let jeho provozu a to za dodržení původních technologií a materiálů v co největší míře v souladu s mezinárodním technickým kodexem FIVA. K dokompletování vozidla je možno použít i nově vyrobených součástí, ale opět v co největší shodě s originálem (tohoto kritéria vesměs nedosahují turecké a jim podobné náhradní díly na čs. motocykly, bohužel zde dochází k velkému zjednodušení jak tvarovému, tak materiálovému).

   Jako nejideálnější stanovení ceny renovace, které je spravedlivé jak k zákazníkovi, tak k zhotoviteli, je vycházet ze skutečných nákladů jak materiálových, tak časových. Samozřejmě, u častěji se vyskytujících typů je možné stanovit po důkladné prohlídce přibližnou cenu předem, ale je to velmi ošidné, protože během renovace se mohou vyskytnout různě zakuklené vady, které prodlužují a prodražují renovaci.

 

Pro stanovení výsledné ceny jsou tedy zapotřebí dva faktory:

1.) Cena materiálových nákladů-ta je individuální dle typu stroje, kompletnosti, zachovalosti apod.

2.) Cena práce-zde se vychází ze skutečně odpracovaných hodin násobených hodinovou sazbou

Hodinová sazba-jako výchozí sazba je stanovena 300,-Kč/hod, která může být upravena dle náročnosti typu vozidla a úkonu prováděného